EĞİTİM PROGRAMIMIZ

 

 Anaokulu-Güne Başlama ve Serbest Zaman Etkinliği:Günün bu ilk etkinliği ,çocukların gün içerisinde yapılacak etkinliklere  uyum sağlamak amacı ile sohbet edildiği,o gün yapılacak olan etkinlikler,öğrenme merkezleri hakkında bilgi  verildiği ve çocukların hangi öğrenme merkezlerinde oynayacaklarına karar verdikleri zaman aralığıdır.Bu sürecin  sonunda çocuklar ,öğrenme merkezlerinde oyuna başlarlar.Amaç ;çocukların bireysel veya grup halinde istedikleri  merkezde oynamalarını sağlamaktır.Bu etkinlikte çocuklar kendi iç dünyalarını yansıtır ve öğretmenin kendilerini    tanımasına fırsat verir. 

 

 -Türkçe Dil Etkinlikleri:Türkçe etkinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük  dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinliklerinin amacı;  çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve  kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade  etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır.Tekerleme söyleme, parmak oyunu  oynama, şiir okuma, bilmece sorma, sohbet etme, resimli kitap okuma, etkileşimli ve paylaşımlı okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon (canlandırma), öykü tamamlama, başka öykü oluşturma, öyküyü tekrar anlatma, bir öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma gibi etkinliklerdir. -Sanat Etkinlikleri:Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.Çeşitli sanatsal tekniklerin ve artık materyallerin kullanıldığı kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları...vb.

 -Matematik Etkinlikleri:Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak,çocuklarda matematiğe  

karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocuklarınönceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında        bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı    olmak amacını taşımaktadır.İlişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama- çıkarma, geometrik şekilleri (sembolleri) tanıma ve grafik hazırlama çalışmaları...vb.

-Drama Etkinlikleri:Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp, materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalardır. Okul öncesinde drama çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir.

 -Okuma -Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri:İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Görsel algı çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekanda konum, mekansal ilişkiler, hız..vb.). İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.). Dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.)

 

  -Müzik Etkinlikleri:Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Bu çalışmalar, ses ve müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklerden oluşur.

 Anaokulu

-Fen ve Doğa Etkinlikleri:Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye,          araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.Doğal ortamlara giderek yürüyüş yapma,  doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları gözlemleme, varlıkların değeri ve korunmasına yönelik    bilgilendirme, keşifler ve icatlar yapma, mutfakta besin hazırlama, koleksiyon yapma, mevsim veya  hava durumu panosu hazırlama, kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme,fotoğraf inceleme, belgesel izleme,mıknatıs,büyüteç,pusula gibi basit araçları tanıma ve  kullanma,doğal olmayan malzemeleri inceleme ve ilgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri konuk olarak  çağırma etkinlikleridir. 

 

 -Oyun ve Hareket Etkinliği: Çocukların oyun oynama gereksinimini karşılayabilmek için, günlük eğitim  programı kapsamında farklı türlerde, farklı kazanımlara hizmet edecek çeşitli oyun oynama fırsatları  yaratarak, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal  ve duygusal, gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel  etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Beden farkındalığı (bedenin omuz, bel, dirsek ve bilek gibi değişik bölümleri), alan farkındalığı (yukarı, aşağı, ön, arka, sağ, sol gibi), kuvvet, hız, çabukluk, esneklik, dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirici etkinlikler, yapılabilecek etkinlikler arasındadır.  

Alan Gezileri:Çocukların araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır. Yalnızca fen eğitimi etkinlikleri kapsamında düşünülmemesi gerekir. Bu geziler bir yandan çocukların yaşadıkları çevreyi tanımalarına, bir yandan da eğitim programına alınan kazanımlara ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine ortam hazırlar. Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekan çocuk için doğal öğrenme alanıdır. İçinde bulunulan yöredeki tarihi bir yer, müze, bir ressamın sanat atölyesi, matbaa, tarla, bahçe, park ve herhangi bir materyalin, araç veya gerecin üretim atölyesi gibi mekanlara alan gezileri düzenlenebilir.

BRANŞ DERSLERİMİZ


-İNGİLİZCE

Giderek küçülen dünyamızda küreselleşmenin bir yakınlaşma ve tanıma olgusu olmasıyla uluslar arası iletişim kurabilme ve anlaşma önemli bir ihtiyaç halini almıştır. Dünyanın pek çok yerinde konuşulan dilin İngilizce olması, ebeveynlerin çocukları için İngilizce öğrenme isteğini arttırmış ve öğretim yaygınlığını daha erken yaşlara çekmiştir. Dil ediniminin en yoğun, en aktif ve en uzun vadeli olduğu süreç erken yaşlarda meydana gelmektedir. Dolayısıyla bütün yabancı dillerde ve yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme o kadar kolay ve kalıcı öğrenilmektedir.Bu düşüncelerle okulumuzda yabancı ingilizce öğretmen eşliğinde , okul öncesi çağındaki öğrencilerin İngilizce öğrenmeleri için her gün İngilizce görecekleri ve duyacakları bir eğitim programı uygulanmaktadır.Bu programda çeşitli materyaller,videolar,orijinal ve eğitici çizgi filmlerle amaç İngilizceyi ders olarak öğretmek değil,ikinci bir dil olarak benimseterek sevdirmektir.

-SATRANÇ

Okul öncesi satranç eğitimi öncelikle çocuklarımızın satrancı tanımaları ve sevmelerine yönelik faaliyetleri içerir. Çocuklarımız yaratıcı el faaliyetleri, boyamalar sayesinde eğlenceli bir ortamda satranç taşlarını tanırken bu taşlar yardımıyla yer-yön, soyut olarak algıladıklarını somutlaştırarak ifade etme, anlatılan komutları kendi başına yerine getirebilme gibi becerilerini de geliştirerek ilköğretime hazırlanırlar. Bunun yanında hayatları boyunca yukarıda belirtilen faydalara sahip bir hobi edinerek kültürlü, kendine güvenli, başarı duygusunu tatmış birer birey olurlar.Okulumuz 5 ve 6 yaş grupları profesyonel satranç öğretmenimizden satranç eğitimi alırlar.

-DRAMA

Okul öncesi dönemdeki çocukların hayata hazırlanmalarındaki en önemli araçları oyundur.Çocuk oynarken hem eğlenmekte, hem de yeni şeyler öğrenmektedir.Drama çocuğun oyun oynamasına,keşfetmesine,kendini ifade etmesine olanak tanıyan;beş duyusuna hitap eden;gelişim alanlarını destekleyen bir yöntemdir.Drama çalışmalarında çocuk,bir grup içinde ,belirlenmiş sınırlar çerçevesinde kendini hem sözel,hem de bedensel olarak özgürce ifade etme şansını yakalar.Çocuk eğlenerek öğrenirken,kişilik gelişimi de olumlu yönde etkilenir.Okulumuzda her yaş grubumuz drama öğretmenimizle keyifli ve kaliteli zaman geçirirler.

-BEDEN EĞİTİMİ

Erken çocukluk dönemi, gelişim ve temel hareket becerilerin kazanılmasında kritik bir dönem olarak bilinmektedir. Çocuklarda temel hareket becerilerinin kazanılmasında büyüme ve gelişmenin etkisi vardır. Bunun yanında temel hareket becerilerinin dengeli bir biçimde geliştirilmesinde, çocuklara verilen fırsatlar ve hareket eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Beden eğitimi araştırıcı düşünme ve problem çözme becerileri gelişimi, kavram gelişimi gibi bilişsel becerileri desteklemektedir. Küçük ve büyük kas motor gelişimi, duygusal ve toplumsal yaşam becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Beden eğitimi etkinlikleri ile çocuğun bedensel farkındalığı artırılmakta, yaşam boyu spor alışkanlığının alt yapısı hazırlanmaktadır.