Eğitim-Öğretim Desteği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ,5580 sayılı kanun kapsamında, 2014-2015 Eğitim -Öğretim döneminden itibaren Özel Okullarda Öğrenim görecek öğrenciler için Eğitim-Öğretim desteği sağlanması uygulamasına geçilmiştir. Başvuruları onaylanan okul öncesi öğrencileri  adına 2014-2015 eğitim öğretim dönemi  için  yıllık 2.500 TL bedelin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaydoldukları özel okullarına ödenmesi kabul edilmiştir. Okulumuz 5 ve 6 yaş guruplarını kapsayan teşvik için,2015-2016 eğitim-öğretim dönemi başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacaktır.Okulumuzdan da ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

  Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek ‘Eğitim Ve Öğretim Desteği’ne
İlişkin Sıkça Sorulan Sorular: 
1. Özel Okulların MEBBİS üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?
Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen özel okullar 8-25 Ağustos 2014 tarihleri
arasında MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurularını
yapacaktır.  2. Öğrencilerin e-Okul üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?
Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen öğrenci velisi/vasisi e-Okuldaki Özel
Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden 8-25 Ağustos 2014 tarihleri arasında
yapacaktır.  3. Öğrenci ve okulların ilçe onay işlemleri hangi tarihlerde yapılacaktır?
Teşvikten yararlanmak isteyen özel okulların ilçe onay işlemleri 19-25 Ağustos 2014 tarihleri
arasında yapılacaktır.  4. Destek verilecek Özel Okulların ve destekten yararlandırılacak öğrencilerin ilanı hangi
tarihlerde yayınlanacaktır?
Destekten yararlandırılacak öğrenciler ve özel okulların ilanları 28 Ağustos 2014 tarihinde
yapılacaktır.  5. Destek verilecek Özel Okul Kontenjanlarının İlanı hangi tarihlerde yayınlanacaktır?
Destek verilecek özel okulların kontenjanları 4 Eylül 2014 tarihinde yayımlanacaktır.  6. Destekten yararlanacak Öğrenciler tercihlerini hangi tarih aralığında yapacaktır?
Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler tercihlerini 5-9 Eylül 2014 tarihinde yapacaklardır.  7. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları ne zaman
ilan edilecektir?

Eğitim ve Öğretim desteğinden yararlanmak isteyip tercih yapan öğrenciler için 10 Eylül 2014
tarihinde Yerleştirme Sonuçları ilan edilecektir.  8. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıtları hangi tarihlerde
alınacaktır?

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını 10-18
Eylül 2014 tarihlerinde özel okullarına yapacaklardır. 9. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıt sonrası yedek öğrenci
kayıtlarının ilanı hangi tarihte açıklanacaktır?
Yedek öğrencilerin kayıtlarının ilanı 19 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.  10. Yedek öğrenci kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır?
Yedek öğrenci kayıtları 22-30 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.  11. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin
Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre
toplam kaç öğrenciye destek verilecektir?
Okul öncesi 50.000, ilkokul 50.000, ortaokul 75.000, ortaöğretim/temel lise 75.000 öğrenci
olmak üzere toplam 250.000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir.  12. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek okul öncesi kademesinde, destek tutarları ve öğrenci
sayısı ne kadardır?

50.000 okul öncesi öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 2.500 TL bedel
kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.
13. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek ilkokul kademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı
ne kadardır?
50.000 ilkokul öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.000 TL bedel
kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.  14. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Ortaokul kademesinde, destek tutarları ve öğrenci
sayısı ne kadardır?
75.000 ortaokul öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.500 TL bedel
kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.  15. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Orta öğretim ve temel lise kademesinde, destek
tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır
?
75.000 ortaöğretim öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.500 TL, temel lise
öğrencilerimiz için ise 3.000 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.  16. Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim öğretim desteğinden hangi yaş aralığındaki yer
alan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir?

Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile 15 Eylül 2010 tarihleri arasında doğmuş olmak,  17. Okul öncesi eğitim kurumlarında olan öğrencilerin başvuru işlemleri nasıl
gerçekleştirilecektir?
Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek yaşları 48-66 ay
arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi okullardan e Okuldaki
Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.  18. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı
görünmeyen okul öncesi öğrencilerin başvuruları nasıl yapılacaktır?

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen
okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi okullara aday
kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve
Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.  19. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin başvuruları nasıl
yapılacaktır?

Başvurular öğrencilerimizin kayıtlı olduğu resmi okul müdürlüklerinde yapılacaktır.  20. Azınlık okulunda öğrenim gören öğrenciler nereye başvuru yapabileceklerdir?
Azınlık okulunda okuyan öğrenciler kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinde başvurularını
yapacaklardır.  21. Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan; ilkokul, ortaokul ve orta öğretim okul
türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, destekten yararlanma süresi ne kadardır?
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu
haktan yararlanacaktır. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar, beşinci
sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim
ve öğretim desteğinden öğrenci yararlandırılacaktır. Geçişlerde öğrenci ayrıca destekten
yararlanmak için başvuru yapabilecektir.  22. Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler hangi durumlarda destekten
yararlanma haklarını kaybederler?
Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç sınıf tekrarı yapan öğrenci
eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.  23. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerden belirtilen tarihlerde kaydı
yapılmayan öğrenciler destekten faydalanabilecek mi?

Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrenci belirtilen tarihlerde özel okula kaydını
yaptırmaz ise bu hakkını kaybedecektir.  24. Tercih sonrasında yerleşmeye hak kazanan öğrenciler başvurularını nereye
yapacaklardır?
Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazandıkları özel okul
müdürlüğüne kayıtlarını belirtilen tarihlerde yaptıracaktır. 25. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli
nasıl ödenecektir?
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli
%35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri
okullarına ödenecektir.  26. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli
öğrenciye mi, öğrenim gördüğü okula mı ödeme yapılacaktır?
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli
%35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri
okullarına ödenecektir.  27. Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça
karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ödeyecekler mi?

Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak
eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyeceklerdir. Bu nedenle
veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip
tercihlerini belirleyecektir.  28. Öğrenciler tercihlerini yaparken nelere dikkat etmelidir?
Öğrenci velileri, tercih etmeyi düşündükleri özel okulların kayıt ücretlerine ve şartlarına dikkat
edeceklerdir.  29. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim
desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, destek devam
edecek mi?
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim
desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu
okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler
için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır.  30. Nakil olan öğrencilerin ödemeleri hangi kuruma yapılır?
Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna
yapılır.  31. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını
yaptırırken hangi belgeler istenecektir?
Varsa uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya
resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci,
ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu
gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak
belge,
Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim
öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri,
Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında
koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri,
kayıt esnasında özel okula teslim edilir. 32. Dönüşüm programına alınan okullar destekten faydalanabilecek mi?
e-Kılavuzun yayımlandığı tarih itibariyle Bakanlıkça Dönüşüm Programı Kabul Formu
düzenlenen ve 28 Ağustos 2014 tarihine kadar kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma
ruhsatı alan kurumlardan; Yönetmeliğin 48’inci maddesinin 1 ve 3’üncü fıkrasında ve Ek 2’nci
madde hükümlerinde başvuru ile ilgili şartlar dışındaki diğer şartları yerine getiren
kurumlar07/08/2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014-2015 Eğitim ve
Öğretim Yılında Özel Okullarda ÖğrenimGören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği
Verilmesine İlişkin Tebliği ile bu e-Kılavuzda yer alan haklardan yararlanacaktır.  33. Başvuru alacak okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri
için alınan tedbirler nelerdir?

Tüm İl Müdürlüklerine yazılı talimatlar gönderildi. Eksik görülen hususlar, mail ve telefon
görüşmeleriyle takip edilmektedir.  34. Okul öncesinde eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?
Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri arasında doğmuş olmak.
35. İlkokul 1.sınıfta eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?
İlkokul birinci sınıflarda 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,  36. Ortaokulu ve imam hatip ortaokulu 5.sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerinin başvuru
şartları nelerdir?
15 Eylül 2014 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt
şartlarına sahip olmak,  37. Ortaöğretim kurumlarının 9. ve hazırlık sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerin başvuru
şartları nelerdir?

Ortaöğretim kurumlarının 9’uncu ve hazırlık sınıflarına kayıt olacakların başvurabilmeleri için;
ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle 18 yaşını
bitirmemiş olmak, 38. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen özel okulların yapacağı işlemler
nelerdir?
2014-2015 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme Takviminde
belirtilen tarihlerde özel okul yöneticileri, MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü
üzerinden başvurularını yapacaktır.  39. Öğrenci başvurularını alacak resmi okulların ve azınlık okullarının yapacakları işlemler
nelerdir?

Okul yöneticileri varsa Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu (Ek-12)’nun1’inci maddesinin b, c, d fıkralarında yer alan bilgileri Modüle
işleyecektir.
Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit
Formu (Ek-12)’nun2’nci maddesinde belirtilen; Ailenin Aylık Toplam Gelirine ilişkin belgeye
göre bilgileri Modüle girecektir.
Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit
Formu (Ek-12)’nun3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar
bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya
hak kazanan öğrenci bilgilerini Modüle girecektir.
Özel okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin
Tespit Formu (Ek-12)’nun6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncümaddesine
göre 2013-2014 eğitim öğretim yılında kurumlarında ücretsiz öğrenim gören öğrencilerin
bilgilerini Modüle girecektir.
Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit
Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek Modüle işleyeceklerdir. Başvuru
çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza
edilecektir.
Yukarıda belirtilen belgelerin aslı görülerek bir örneği okul müdürlüğü tarafından teslim
alınacaktır.  40. Destekten yararlanmak isteyen öğrenci velilerinin/vasilerinin yapacakları işlemler
nelerdir?

Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya azınlık okul müdürlüklerinde, e Okuldaki
Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.
Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu
olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere
(birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru
esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.
Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait
2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeyi başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim
edecektir.
Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya
üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri başvuru esnasında okul müdürlüklerine
teslim edecektir. 41. Öğrencilere kaç tercih hakkı verilecektir?
Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri 5-9 Eylül 2014
tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.  42.İlçe millî eğitim müdürlüklerinin yapacakları işlemler nelerdir?
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri; ücretsiz öğrenim gören harp veya vazife malulü kişilerin
çocuklarının belgelerini kontrol ederek onaylayacaktır.
Özel okullar tarafından başvuru esnasında Modüle girilen Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim
Desteği Verilebilecek Okulların Tespit Formu (Ek-11)’nda belirtilen bilgileri belgeleriyle kontrol
ederek Modül üzerinden onay vereceklerdir. Başvuru çıktısının onaylı bir örneği özel okula
verilecek bir örneği de ilçe millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.  43. Bakanlıkça yapılacak işlemler nelerdir?
Bakanlık, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan özel okullar ve
kontenjanlarını ve destekten yararlanmaya hak kazanan öğrencileri takvimde belirtilen tarihlerde
ilan edecektir.
44. Kayıt alacak özel okulların yapacakları işlemler nelerdir?
Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya resmi
makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci,
üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,
Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu
gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak
belge,
Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim
öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri,
Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında
koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri,
kayıt esnasında özel okullar tarafından teslim alınarak muhafaza edilecektir.  45. Gelir beyanın da hangi tarih baz alınacaktır?
Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait toplam gelir durumunu gösteren belgenin tarihi
2014 yılı Haziran ayı olacak.  46. Kontenjanlar hangi kriterlere göre belirlendi?
Yörenin kalkınmada öncelik derecesi, gelişmişlik durumu, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı,
derslik başına düşen öğrenci sayısı ve illerdeki özel okul sayıları göz önünde bulundurularak
kontenjanlar belirlenmiştir. 47. Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılacaktır?
Eğitim ve Öğretim Desteği verilebilecek öğrencilerin tespitinde; öğrencinin başarı durumu,
ailesinin aylık geliri, ailede öğrenim gören kardeş sayısı, anne babanın durumu, öğrencinin aldığı
disiplin cezaları gibi faktörler belirleyici olacaktır. Eğitim ve Öğretim Desteği verilebilecek
okulların tespitinde ise; okulun bulunduğu ilin teşvik bölgesi, okulun öğrenci puan ortalaması,
ücretsiz öğrenim gören harp veya vazife malulü kişilerin çocuklarının sayısı, derslik başına
düşen öğrenci sayıları, özel okul sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okuldaki öğretmen
sayısı, bina kontenjanı gibi faktörler belirleyici olacaktır.  48. Özel okullarda kayıtlı veya ilk defa kayıt yapacak öğrenciler eğitim ve öğretim
desteğinden faydalanabilecekler midir?

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanabilmek için resmi okullarda kayıtlı olmak
gerekmektedir. Özel okulda kayıtlı olan öğrenciler nakillerini resmi okullara almaları halinde 8-
25 Ağustos 2014 tarihleri arasında Eğitim ve Öğretim Desteğine nakil oldukları resmi okul
müdürlüklerinden başvuru yapabilirler.  49. İlkokul 1. 2. 3. ve 4. Sınıfı özel okulda okuyup 5. Sınıfı özel okulda devam etmek isteyen
öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler midir?
Bu öğrencilerin velileri; ikametlerine uygun olan resmi okula aday kayıt yaptırarak eğitim ve
öğretim desteğine başvurabilirler.  50. Okul Öncesi eğitim kurumlarında geçen yıl kayıt olup ta bu yıl tekrar devam edecek olan
öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler midir?

48-66 ay arasında olan öğrencilerimizin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için
başvurabilirler. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı
görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi okullara
aday kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve
Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. Bu öğrenciler bir yıl süreyle eğitim
ve öğretim desteğinden faydalandırılabilecektir.  51. İlkokul, Ortaokul ve Liselerde eğitim gören öğrencilere eğitim ve öğretim desteği ne kadar
süre ile geçerli olacaktır?
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu
haktan yararlanacaktır. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar, beşinci
sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim
ve öğretim desteğinden öğrenci yararlandırılacaktır. Geçişlerde öğrenci ayrıca destekten
yararlanmak için başvuru yapabilecektir.  52. Eğitim ve Öğretim Desteği ücreti kılavuzda belirlenen oranda her yıl sabit olarak devam
mı edecektir?
Eğitim ve Öğretim Desteği bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından yeniden belirlenecektir. 53. TEOG sınavına katılan Özel Okulda okuyan öğrencilerin eğitim öğretim desteği nasıl
yapılacaktır?

8. Sınıf öğrencileri sınıf atlatma işlemi sonrasında resmi okullardan eğitim ve öğretim desteği
için başvurabileceklerdir.