Arılar Sınıfı Müze Gezisi

Yaşamı yaşayarak kavrayan çocuklar için aile
albümlerinde görerek ya da aile büyüklerinin anlattıkları ile geçmişi algılamak
yeterli olamıyor. Yer darlığı nedeniyle evlerde saklayamadığımız eski yaşantılara
ait eşyaları müzeler birçok zahmete katlanarak arayıp bulmakta ve
değerlendirmektedirler. İşte müzeler, bizim evlerimizde barındıramadığımız,
anlatmakla da kavratamadığımız geçmiş yaşamlara ait görsel, yazınsal ve işitsel
her türlü belgeyi sergiler. Üstelik aile tarihinden de çok geriye giderek,
çocuğun tarihi anlama sürecine doğrudan katkıda bulunan kurum olma niteliğiyle
toplum yaşantımızda önemli yer tutar.