Müze Gezimiz

Alan Gezileri okul öncesi eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.Bu geziler çocuklara; olayları, kişileri, doğal koşulları içinde tanıma, bu kişilerin sorunlarını kavrama, eleştirici düşünme yeteneğini geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçülerle yaklaşma, sorumluluk duygusu gibi önemli davranışlar kazandırmaktadır.Alan gezileri içinde müze gezilerinin ayrı bir önemi vardır.Bu geziler çocuklara tarih bilincini kazandırır,gözlem yapma olanağını yaratır.Öğrendikleri ve gördükleri arasında bir bağlantı kurmalarına yardımcı olur ve çocukları ister istemez düşünmeye zorlar. 
Farklılıkları, benzerlikleri düşündürür.Olayları bütün boyutlarıyla düşünmek, değerlendirmek yani çok boyutlu düşünme becerisi edinirler.
Geçmişle günümüzü karşılaştırma olanağı bulan çocuk mutlaka geleceği de düşünmeye başlayacaktır. çocuklara; olayları, kişileri, doğal koşulları içinde tanıma, bu kişilerin sorunlarını kavrama, eleştirici düşünme yeteneğini geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçülerle yaklaşma, sorumluluk duygusu gibi önemli davranışlar kazandırmaktadır.