FARKLILIKLARIMIZ

1. Gayem Anaokulu’nda tüm etkinliklerimiz birey merkezlidir. Bireyi tüm yönleriyle tanımak ve ona göre bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamak esastır

2. Gayem Anaokulu’nda ,çocuklar öğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeye heyecan duyar. Ezberleyerek öğrenen çocuk bilgisine hakim değildir ve bilgiyi çabuk kaybeder.Bu nedenle çocukların öncelikle öğrenme mekanizmalarını geliştirilir ve bilgiyi hayata geçirecek şekilde,yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.

3. Gayem Anaokulu’nda çocuk kendi öğrenir. Öğrenme deneyimi kişinin bireysel olarak yaşadığı bir deneyimdir. Bir yetişkinin çocuğun öğrenme sürecine katkısı olabilir ama öğrenen çocuktur.Okulumuzda her çocuk kendinin mimarıdır.

4. Gayem Anaokulu’nda çocuk iç-disiplin geliştirir. Dış-disipline uyan kişiler disiplini temin eden mekandan ayrıldığı anda disiplini kaybeder. Oysa iç-disiplin kişinin kendisinden kaynaklanır ve birey için çok değerli bir özelliktir.Okulumuzda ; çocuğa ceza veya ödül adı altında, dış disiplin yoluyla değil, iç disiplinle doğru davranışı kazandırarak, aslında var olanı ortaya çıkarmak ve korumak hedeflenir.

5.Eğitim kişinin kendi becerilerine ve hızına göre belirlenir, kişiye özeldir. Geleneksel eğitimde daha fazla öğrenmeye hazır olan çocukla öğrenmek için daha fazla tekrara ihtiyaç duyan çocuk için yapılabilecek bir şey yoktur. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları ile Gayem Anaokulunda çocuk sürekli olarak ilerler ve hiçbir konu eksik bırakılmaz.

6.Gayem Anaokulu’nda ,yapılacak etkinliklere öğretmen ve çocuklar birlikte karar vererek, çocuğun ilgisi doğrultusunda çalışmalar yapılması sağlanır. İlgisi doğrultusunda çalışabilen kişiler daha hızlı ve verimli öğrenirler ve daha başarılı olurlar.

7. Çocukların soyut kavramları anlama becerisi oldukça ileri yaşlarda gelişir.Bu nedenle Gayem Anaokulu’nda çocuğa soyut kavramlar somut olarak sunularak, anlama ve öğrenmeleri pekiştirilir.

 8. Geleneksel eğitimde merkez öğretmendir ve öğretmenin hızı temel alınır, Gayem Anaokulunda ise öğrenme merkezi çocuktur ve her çocuğun öğrenme süresi farklı olacağından çocuğun hızı eğitimin hızını belirler.

9. Geleneksel Eğitimde çocuk öğretmenin değerlendirmesini ve onaylamasını bekler.Gayem Anaokulunda çocuklar çalışmalarını değerlendirmeyi öğrenirler ve   dışarıdan onay bekleyen çocuklara göre bilgisine daha hakim ve ilerlemeye daha açık olurlar.

10. Öğrencilerimize zaman yönetimi, teknoloji yönetimi, kriz yönetimi ve sorun çözme becerisi kazandırılarak ,çocuklarımıza kendini gerçekleştirme ve yeteneklerini sonuna kadar geliştirme ortamı hazırlanır.